DR. LANCZENDORFER ZSUZSANNA

2018.01.24

Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens, kinek munkássága kiterjed a három generáció összehasonlító néprajzi vizsgálatára, a gyermekeknek és felnőtteknek ismeretterjesztő előadások tartására, néprajzi kiállítások szervezésére, módszertani munkára néprajz, honismeret és néptánc témakörben, vagy e területekről gyűjtött, szerkesztett és kiadott publikációk és könyvek kidolgozására. Előadásai közösségről, közösségeket megtartó szokásokról, a természet adta orvoslásról is szólnak, ami a mai kor számára is hozzájárulás lehet a fenntartható élethez.